Home    l    Fotomateriaal
Tijdelijke bouwkuipen        Damwandbeschoeiingen        Houten heipalen        Stalen buispalen        Verzwaring van funderingen
 


Contact


Schoonderwoerd
Hei- en Waterwerken

Benedeneind NZ 324a
3405 CB Benschop

Telefoon (0348) 50 67 68
Mobiel (06) 53 17 25 88
E-mail info@HeiEnWaterwerken.nl

Damwandbeschoeiingen

Bij oevers langs diverse wateren kunnen problemen ontstaan met betrekking tot de stabiliteit en
functie van de oever. Deze stabiliteit en functie kunnen worden hersteld en verbeterd door een
beschoeiing toe te passen. Wij bieden diverse soorten stalen of houten damwanden.

Daarnaast kunnen wij u het volgende bieden:
•  Het meedenken aan de meest efficiënte en doelgerichte beschoeiing.
•  Verankering van de beschoeiing.
•  Afwerking van de beschoeiing zoals
   conserveringswerkzaamheden, deksloven/balken e.d.
•  Eventuele wensen zoals vlonders, aanlegvoorzieningen,
   aanvaarbeveiligingen, trappen etc.

Door te werken met een hoogfrequent trilblok met variabel moment, kunnen wij de trillingshinder
voor de omgeving beperken.