Home    l    Fotomateriaal
Tijdelijke bouwkuipen        Damwandbeschoeiingen        Houten heipalen        Stalen buispalen        Verzwaring van funderingen
 


Contact


Schoonderwoerd
Hei- en Waterwerken

Benedeneind NZ 324a
3405 CB Benschop

Telefoon (0348) 50 67 68
Mobiel (06) 53 17 25 88
E-mail info@HeiEnWaterwerken.nl

Bouwkuipen

Bij onder de (grond)waterlijn te realiseren constructies zoals kelders, pompgemalen, riolering,
kademuren etc. wordt gekozen voor een tijdelijke bouwkuip. Bedrijven die streven naar
kwaliteit en veiligheid kiezen veelal voor een dergelijke hulpconstructie.

Bij het uitvoeren van dergelijke werken kunnen wij u een bouwkuip op maat bieden van begin tot
eind van het werk.

Daarnaast kunnen wij u assisteren in:
•  Het meedenken aan de meest efficiënte en doelgerichte bouwkuip.
•  Verhuur van benodigd materiaal zoals damwand.
•  Graafwerkzaamheden.
•  Heien van diverse typen heipalen.

Het heien van palen is mogelijk voor of na het ontgraven van de bouwkuip.
U kunt altijd om een advies vragen. Door te werken met een hoogfrequent trilblok met
variabel moment, kunnen wij de trillingshinder voor de omgeving beperken.