Home    l    Fotomateriaal
Tijdelijke bouwkuipen        Damwandbeschoeiingen        Houten heipalen        Stalen buispalen        Verzwaring van funderingen
 


Contact


Schoonderwoerd
Hei- en Waterwerken

Benedeneind NZ 324a
3405 CB Benschop

Telefoon (0348) 50 67 68
Mobiel (06) 53 17 25 88
E-mail info@HeiEnWaterwerken.nl

Houten heipalen

Al eeuwen wordt in Nederland de houten heipaal toegepast. De houten heipaal is, in combinatie
met een betonnen oplanger/opzetter, de meest milieuvriendelijke, duurzame en financieel
aantrekkelijk funderingspaal. Wanneer de houten palen voldoende ver onder de grondwaterstand
worden weggeslagen, kunnen ze voor eeuwen hun functie vervullen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met onze THW 312 miniheimachine. Deze kan met zijn
breedte van 1,00 meter tot 1,50 meter zeer flexibel manoeuvreren in de meeste brandgangen.
Met een hoogte van 14 meter kan een houten paal van ruim 12 meter uit een stuk, in een keer
geslagen worden. Hier bovenop komt een opzetter/oplanger met een lengte van maximaal 5 meter
uit een stuk. Zo kan een paallengte van 17 meter geslagen worden zonder draagkracht te verliezen
in verband met losse verbindingen!

Naast deze werkzaamheden kunnen wij u de mogelijkheid bieden om graafwerkzaamheden voor de
fundering mee te nemen in het werk.

De keuze tussen toepassing van een houten heipaal of een stalen buispaal hangt af van de eisen die
er gesteld worden, de werkruimte, kosten, bodemopbouw en hoe de bereikbaarheid is. U kunt ons
altijd om een passend advies vragen.