Home    l    Fotomateriaal
Tijdelijke bouwkuipen        Damwandbeschoeiingen        Houten heipalen        Stalen buispalen        Verzwaring van funderingen
 


Contact


Schoonderwoerd
Hei- en Waterwerken

Benedeneind NZ 324a
3405 CB Benschop

Telefoon (0348) 50 67 68
Mobiel (06) 53 17 25 88
E-mail info@HeiEnWaterwerken.nl

Stalen buispalen

De meest flexibele paal die wij u kunnen aanbieden is de stalen buispaal.
Met een stalen buispaal zijn tal van verschillende mogelijkheden en oplossingen te creëren.
Met stalen buispalen kunnen verscheidene paaldiameters en inheidiepten worden gerealiseerd.
Het systeem is erg betrouwbaar en reduceert de trillingen als gevolg van het aanbrengen.Een stalen buispaal wordt in losse segmenten ingeheid tot de gewenste diepte, volgestort
met beton en voorzien van kopwapening. Door deze manier van werken wordt het materiaal
en materieel waarmee gewerkt wordt aanzienlijk beperkt in omvang en gewicht. Zo kunnen wij
op de meest onmogelijke plekken zoals kelders, gangen, kleine achtertuinen e.d. betrouwbare
heipalen aanbrengen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een tweetal machines waarvan de kleinste,
een THW 1400 met een breedte van 68 cm . De werkhoogte kan variëren van 2,40 tot 6,00 m.
i.c.m. een valblok van 1000 kg.

De grotere paaldiameters worden uitgevoerd met de THW 312, deze heeft een breedte
van 1 meter. De werkhoogte kan variëren van 3 meter tot 14 meter i.c.m. een valblok van 2000 kg.

Beide machines zijn elektrisch/hydraulisch aangedreven, wat ze uitermate geschikt
maakt voor inpandige heiwerkzaamheden.

Naast deze werkzaamheden kunnen wij u de mogelijkheid bieden om graafwerkzaamheden
voor de fundering mee te nemen in het werk.

De keuze tussen toepassing van een stalen buispaal of een houten heipaal hangt af van de
eisen die er gesteld worden, de werkruimte, kosten, bodemopbouw en hoe de bereikbaarheid is.
U kunt ons altijd om een passend advies vragen.

Wij kunnen u verschillende buisdiameters bieden:

•  114 mm
•  139 mm
•  168mm
•  219mm
•  273mm
•  324mm