Home    l    Fotomateriaal
Tijdelijke bouwkuipen        Damwandbeschoeiingen        Houten heipalen        Stalen buispalen        Verzwaring van funderingen
 


Contact


Schoonderwoerd
Hei- en Waterwerken

Benedeneind NZ 324a
3405 CB Benschop

Telefoon (0348) 50 67 68
Mobiel (06) 53 17 25 88
E-mail info@HeiEnWaterwerken.nl

Verzwaring van funderingen

Wanneer er een gebouw verzakt of naar verwachting zal gaan verzakken in verband met
bijzondere belasting of ontoereikende paaldraagkracht, is het mogelijk de bestaande fundering te
verzwaren. Een voorbeeld kan zijn dat er een etage bovenop de bestaande bebouwing wordt gebouwd.

Hierbij kan door toepassing van stalen buispalen, met daarop een stalen paalstoelvijzel een
fundering extra ondersteund worden. Daardoor kan er meer belasting worden opgenomen of
de zettingen van het gebouw stoppen.

Door deze stalen paalstoelvijzels in beton te storten, is de levensduur van
deze constructie gewaarborgd.